Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

UPPDATERAT

En djupt sorglig dag och samtidigt glad

Igår var en djupt sorglig dag. Världsinfektionsfondens hedersmedlem, Henning Mankell avled. Han var med då fonden grundades. I sin djupa tro på allas lika värde förstod han, och kunde uttrycka, att fattigdomens sjukdomar är ett stort hinder för att bekämpa fattigdomen. I landminornas och HIV/aids tider skrev han om fattiga människors villkor i de fattigaste...
Grattis till Världsinfektionsfondens resestipendium!

Grattis till Världsinfektionsfondens resestipendium!

Grattis Zulkarnain Idris till att i år få ett av Världsinfektionsfondens resestipendier! Zulkarnain är doktorand vid Karolinska Institutet och deltar i försök att utrota malaria i Kenya. Han ska studera immunsvaret hos människor i olika åldrar på fyra öar i Victoriasjön. Öarna har olika hög grad av malaria, och Zulkarnain ska studera vad som händer...

Världsaidsdagen

I dag är det Världsaidsdagen. Forskning, och inte minst svensk forskning, för att bekämpa aids har varit mycket framgångsrik. Trots det finns mycket kvar att göra, och det saknas resureser för att göra det. En viktig fråga är hur forskare ska engagera sig för att föra ut information om behoven och ha synpunkter på hur...
Kampen mot Ebola i Liberia. Världsinfektionsfondens styrelsemedlem Anders Björkman rapporterar

Kampen mot Ebola i Liberia. Världsinfektionsfondens styrelsemedlem Anders Björkman rapporterar

Ebola epidemin är idag en global angelägenhet men kampen avgörs i tre länder i Västafrika, däribland Liberia. Hela Liberia med hittills ca 4000 fall varav över 2000 dödsfall rapporterade, berörs, dvs infekterade patienter finns spridda i hela landet. Flest fall (över hälften) har rapporterats från huvudstaden Monrovia, där epidemin fått sitt starkaste fäste. Ett stort mörkertal misstänks dock och...

Världsinfektionsfonden research travel grant

  The travel grant is intended for costs related to field work in the broad sense for research on infectious diseases affecting the poor. The level of support is 10-25 kSEK. The field work is expected to take place during 2015. The applicant is supposed to conduct research at a Swedish university, at least at...
Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

Minskande anslag till svensk forskning om fattigdomens infektionssjukdomar när det borde vara tvärtom

De senaste årens bantning av budgetanslagen för svensk forskning om globala hälsofrågor är illavarslande, inte minst mot bakgrund av fattigdomssjukdomar som HIV/Aids och Ebola. Den nya regeringen har nu chansen att göra allvar av det hittills oinfriade riksdagslöftet från 2006 om att bidra till globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar genom att vidareutveckla svensk forskning. Det...
"Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

”Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

Antibiotikaresistensen är en pandemi, men en tyst och långsam sådan. Som en ångvält rullar den fram över världen och hotar att slå ut sjukvården i land efter land. Just nu drabbas utvecklingsländerna hårdast. I Sverige är det enstaka svaga patienter eller ett litet lokalt utbrott på något sjukhus som skapar rubriker om ”dödsbakterier”. Vi är...
Världsinfektionsfondens expertgrupp

Världsinfektionsfondens expertgrupp

Har du som journalist eller debattör frågor om vad som händer i forskningsfronten när det gäller fattigdomens infektionssjukdomar? Malaria? Lunginflammation? Tuberkulos? Diarrésjukdomar? HIV? Ebola? Vifs expertgrupp som består av ledande svenska forskare kan hjälpa dig att hitta rätt information. Läs mer om vilka som ingår i expertgruppen här: http://www.vif.se/expertgrupp/           Har...
Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen

Sjukdom försvårar utveckling. Att bota och förebygga fattigdomens sjukdomar är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. I de fattigaste länderna, som i Afrika söder om Sahara, insjuknar och dör människor i första hand i sjukdomar som HIV, malaria och tuberkulos, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Utveckling av antibiotikaresistens kan göra sjukdomarna helt obehandlingsbara. Det menar Gunilla Källenius...
Världsinfektionsfonden uppvaktar statssekreterare Tanja Rasmusson

Världsinfektionsfonden uppvaktar statssekreterare Tanja Rasmusson

Multiresistent tuberkulos – ett av vår tids allvarligaste hot Världsinfektionsfonden (Vif) och Läkare Utan Gränser i Sverige (MSF) uppvaktade 11 februari gemensamt statssekreterare Tanja Rasmusson  beträffande den allvarliga utvecklingen av tuberkulos i världen. Trots att bekämpning av tuberkulos med redan existerande metoder är en av de mest kostnadseffektiva hälsoinsatserna, görs alldeles för lite. Till det...
Världsinfektionsfondens grundare och hedersledamot Hans Rosling: Att minska barnadödligheten minskar befolkningstillväxten i världen.

Världsinfektionsfondens grundare och hedersledamot Hans Rosling: Att minska barnadödligheten minskar befolkningstillväxten i världen.

Infektionssjukdomar som malaria, diarré och lunginflammation dödar flest barn i fattiga länder. Det är en myt att det viktigaste är att minska barnafödandet för att minska befolkningstillväxten i fattiga länder. Det viktigaste är att de barn som föds förblir friska. Föräldrar som tror att barnen förblir friska skaffar färre barn. För att se Världsinfektionsfondens grundare...
Ny stor studie av hälsotillståndet i världen

Ny stor studie av hälsotillståndet i världen

I den största sammanställningen någonsin över hälsotillståndet i världen har ett stort antal forskare samlat statistik från187 länder. Rapporten  finns att läsa på The Lancets hemsida för den som vill fördjupa sig. På många sätt har det blivit bättre om man jämför med motsvarande siffror från 1990, då den första studien gjordes. Nya sjukdomsmönster i...