Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

UPPDATERAT
Världsinfektionsfondens expertgrupp

Världsinfektionsfondens expertgrupp

Har du som journalist eller debattör frågor om vad som händer i forskningsfronten när det gäller fattigdomens infektionssjukdomar? Malaria? Lunginflammation? Tuberkulos? Diarrésjukdomar? HIV? Ebola? Vifs expertgrupp som består av ledande svenska forskare kan hjälpa dig att hitta rätt information. Läs mer om vilka som ingår i expertgruppen här: http://www.vif.se/expertgrupp/           Har...
Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen

Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen

Sjukdom försvårar utveckling. Att bota och förebygga fattigdomens sjukdomar är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. I de fattigaste länderna, som i Afrika söder om Sahara, insjuknar och dör människor i första hand i sjukdomar som HIV, malaria och tuberkulos, luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar. Utveckling av antibiotikaresistens kan göra sjukdomarna helt obehandlingsbara. Det menar Gunilla Källenius...
Världsinfektionsfonden uppvaktar statssekreterare Tanja Rasmusson

Världsinfektionsfonden uppvaktar statssekreterare Tanja Rasmusson

Multiresistent tuberkulos – ett av vår tids allvarligaste hot Världsinfektionsfonden (Vif) och Läkare Utan Gränser i Sverige (MSF) uppvaktade 11 februari gemensamt statssekreterare Tanja Rasmusson  beträffande den allvarliga utvecklingen av tuberkulos i världen. Trots att bekämpning av tuberkulos med redan existerande metoder är en av de mest kostnadseffektiva hälsoinsatserna, görs alldeles för lite. Till det...
Världsinfektionsfondens grundare och hedersledamot Hans Rosling: Att minska barnadödligheten minskar befolkningstillväxten i världen.

Världsinfektionsfondens grundare och hedersledamot Hans Rosling: Att minska barnadödligheten minskar befolkningstillväxten i världen.

Infektionssjukdomar som malaria, diarré och lunginflammation dödar flest barn i fattiga länder. Det är en myt att det viktigaste är att minska barnafödandet för att minska befolkningstillväxten i fattiga länder. Det viktigaste är att de barn som föds förblir friska. Föräldrar som tror att barnen förblir friska skaffar färre barn. För att se Världsinfektionsfondens grundare...
Ny stor studie av hälsotillståndet i världen

Ny stor studie av hälsotillståndet i världen

I den största sammanställningen någonsin över hälsotillståndet i världen har ett stort antal forskare samlat statistik från187 länder. Rapporten  finns att läsa på The Lancets hemsida för den som vill fördjupa sig. På många sätt har det blivit bättre om man jämför med motsvarande siffror från 1990, då den första studien gjordes. Nya sjukdomsmönster i...
Ett nytt koleravaccin!

Ett nytt koleravaccin!

  I en färsk klinisk studie som publicerats i Lancet Infectious Diseases  visar man att ett nytt koleravaccin ger skydd mot kolera i 65% i upp till fem år. Studien bygger på ett samarbete mellan forskare från International Vaccine Institute (IVI), som stöds med svenska biståndsmedel, och National Institute of Cholera and Enteric Diseases, (NICED), som...

Nytt lovande malariavaccin

Det finns ett stort behov av ett vaccin mot malaria. Mellan 300 och 500 miljoner människor insjuknar varje år i sjukdomen, många utan att veta om det. En miljon dör.  De som inte dör blir arbetsoföra under långa perioder.
 Nästan överallt i världen har malariaparasiten utvecklat resistens mot de två vanligaste och billigaste malariamedlen. Det finns inget...
Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

En ny interaktiv hemsida har skapats för att spåra resistens hos malariamyggor över hela världen. Den täcker för närvarande data från mer än 50 länder där myggorna har blivit resistenta mot insekticider som används i myggnät och insektsmedel. Informationen bygger på data från WHO, men man kan också lägga in sina egna data.  Läs hela...
Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

  En mycket liten del av den forskning som bedrivs i Sverige är inriktad på sjukdomar som drabbar de allra fattigaste i världen. Ett hinder för arbete inom global hälsa, enligt Vinod Diwan, professor i epidermiologi, som jobbar med hälsovårdsforskning i ett internationelltperspektiv. Världen ser idag inte ut som den gjorde för 50 år sedan....
Ny kraftfull satsning  bör göras mot malaria

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom. En ny global satsning...

Tuberkulosen måste bekämpas med nya läkemedel

Tuberkulosen är på väg tillbaka på allvar – den här gången i antibiotikaresistent form. Helt nya läkemedel ger nu Sverige en unik möjlighet att agera genom att öka bidragen till det internationella arbetet för att stoppa en av historiens värsta infektionssjukdomar. De första nya läkemedlen mot tuberkulos på nära femtio år är inom kort godkända av...
Denguefeber spids snabbast i världen enligt WHO

Denguefeber spids snabbast i världen enligt WHO

Denguefeber är en tropisk sjukdom som sprider sig snabbast i världen och har ”en epidemisk potential” varnade Världshälsoorganisationen,  WHO, nyligen efter att man sett en trettiofaldig ökning under de senaste 50 åren. Denguefeber förekommer nu på alla kontinenter. Under 2012 hade Europa sitt första utbrott, med över 2000 fall på den Portugisiska ön Madeira.  Trots...