DenguerashDenguefeber är en tropisk sjukdom som sprider sig snabbast i världen och har ”en epidemisk potential” varnade Världshälsoorganisationen,  WHO, nyligen efter att man sett en trettiofaldig ökning under de senaste 50 åren. Denguefeber förekommer nu på alla kontinenter. Under 2012 hade Europa sitt första utbrott, med över 2000 fall på den Portugisiska ön Madeira. 

Trots att mer än två miljoner nya fall rapporteras varje år och dödligheten är hög finns inget fungerande vaccin. Ett nytt vaccin som nyligen testades gav inte mer än 30% skydd.

Läs mer om Dengue här.

 

Print Friendly, PDF & Email