Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

Vif e-brev
DEBATT
Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

  En mycket liten del av den forskning som bedrivs i Sverige är inriktad på sjukdomar som drabbar de allra fattigaste i världen. Ett hinder för arbete inom global hälsa, enligt Vinod Diwan, professor i epidermiologi, som jobbar med hälsovårdsforskning i ett internationelltperspektiv. Världen ser idag inte ut som den gjorde för 50 år sedan....
Ny kraftfull satsning  bör göras mot malaria

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom. En ny global satsning...

Tuberkulosen måste bekämpas med nya läkemedel

Tuberkulosen är på väg tillbaka på allvar – den här gången i antibiotikaresistent form. Helt nya läkemedel ger nu Sverige en unik möjlighet att agera genom att öka bidragen till det internationella arbetet för att stoppa en av historiens värsta infektionssjukdomar. De första nya läkemedlen mot tuberkulos på nära femtio år är inom kort godkända av...
Antibiotikaresistens hotar fattigdomsbekämpningen

Antibiotikaresistens hotar fattigdomsbekämpningen

”Bristen på fungerande antibiotika drabbar barns och mödrars hälsa och får enorma konsekvenser i låginkomstländer där bakteriesjukdomar skördar miljontals liv. När äldre antibiotika inte längre fungerar krävs nyare och ofta minst tio gånger dyrare preparat (om de över huvud taget går att uppbringa), vilket slår hårt mot redan svaga hälsosystem. ” Läs hela artikeln.  ...

Sverige bör satsa på hiv-forskningen

Fortsatt forskning och innovation är nyckel till att slutgiltigt stoppa hivpandemin och Sverige bör ta aktiv del i detta arbete. Det finns en stor potential för genombrott inom forskningen kring vaccin, förbättrad behandling och bot, skriver tre professorer vid Karolinska Institutet. Läs hela artikeln här

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/u/u5457160/www/wp-includes/functions.php on line 3729