Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

Vif e-brev
FATTIGDOMENS SJUKDOMAR
Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom. VIF har givit...

Nytt lovande malariavaccin

Det finns ett stort behov av ett vaccin mot malaria. Mellan 300 och 500 miljoner människor insjuknar varje år i sjukdomen, många utan att veta om det. En miljon dör.  De som inte dör blir arbetsoföra under långa perioder.? Nästan överallt i världen har malariaparasiten utvecklat resistens mot de två vanligaste och billigaste malariamedlen. Det finns inget...
Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

En ny interaktiv hemsida har skapats för att spåra resistens hos malariamyggor över hela världen. Den täcker för närvarande data från mer än 50 länder där myggorna har blivit resistenta mot insekticider som används i myggnät och insektsmedel. Informationen bygger på data från WHO, men man kan också lägga in sina egna data.  Läs hela...
Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

  En mycket liten del av den forskning som bedrivs i Sverige är inriktad på sjukdomar som drabbar de allra fattigaste i världen. Ett hinder för arbete inom global hälsa, enligt Vinod Diwan, professor i epidermiologi, som jobbar med hälsovårdsforskning i ett internationelltperspektiv. Världen ser idag inte ut som den gjorde för 50 år sedan....
Ny kraftfull satsning  bör göras mot malaria

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom. En ny global satsning...
Nytt svenskt läkemedel mot malaria testas i Indien

Nytt svenskt läkemedel mot malaria testas i Indien

Dilaforette, et nytt läkemedel mot malaria, framtaget av forskare vid Karolinska Institutet, har fått godkännande från läkemedelsmyndigheten i Indien att starta en fas II-studie i patienter med måttlig till svår malaria. Läs mer här
Striden mot tuberkulos som långsamt var på rätt väg kan förloras på grund av resistensutveckling

Striden mot tuberkulos som långsamt var på rätt väg kan förloras på grund av resistensutveckling

  ”If there was any doubt that tuberculosis (TB) was fighting back, it was dispelled in 2005, at the Church of Scotland Hospital in the village of Tugela Ferry, South Africa.” Doctors at the hospital, in a rough, remote corner of KwaZulu-Natal Province were hardened to people dying from gunshots and AIDS. But even they...
Malarian utrotad på Zanzibar

Malarian utrotad på Zanzibar

Malaria är en av världens mest utbredda och ödeläggande sjukdomar.  Mer än 200 miljoner människor drabbas och närmare 700 000 dör varje år. Sedan WHO tog fram en ny, tydlig och enkel strategi (ny kombinationsbehandling (läkemedel), sprayning och tillgång till myggnät) och Globala fonden mot aids, malaria och tbc, kraftigt ökade finansieringen har situationen i världen radikalt förändrats. Svenskt...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/u/u5457160/www/wp-includes/functions.php on line 3729