Henning_Mankell_3_2011_Shankbone

Igår var en djupt sorglig dag. Världsinfektionsfondens hedersmedlem, Henning Mankell avled. Han var med då fonden grundades. I sin djupa tro på allas lika värde förstod han, och kunde uttrycka, att fattigdomens sjukdomar är ett stort hinder för att bekämpa fattigdomen. I landminornas och HIV/aids tider skrev han om fattiga människors villkor i de fattigaste länderna söder om Sahara, och särskilt i Mozambique.

Samma dag kom beskedet att forskare som gjort banbrytande upptäckter som berör hundratals miljoner människor i de allra fattigaste länderna får Nobelpriset. Ett av de viktigaste medlen mot malaria, artemisinin, räddar livet på barn och vuxna. Ett banbrytande läkemedel mot de två försummade parasitsjukdomarna flodblindhet och lymfatisk filariasis har haft stora effekter på människors förmåga att ha ett fungerande liv, att arbeta, att försörja sina barn. Henning Mankell skulle varit glad.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email