Världsinfektionsfondens expertgrupp består av svenska forskare och experter inom olika områden rörande infektionssjukdomar med uppgift att ge Vif råd och synpunkter på hur arbetet ska bedrivas, delta i debatten, och hjälpa till i kontakten med media, med snabba svar på aktuella händelser.

För kontakt: kontakt@vif.se

 

Diarrésjukdomar

Ann-Mari Svennerholm Göteborgs Universitet. Diarré, kolera – vaccinutveckling

 

Ebola och blödarfebrar

Ali Mirazimi  Folkhäsomyndigheten – Virala Hemoragiska Febrar (Ebola, Lassa, Krim-Kongo)

 

HIV

Kristina Broliden Karolinska Institutet. HIV – grundläggande mekanismer

Francesca Chiodi Karolinska Institutet. HIV – immunologi

Eric Sandström Karolinska Institutet. HIV – vaccin, kliniska prövningar

Anna Thorson Karolinska Institutet. HIV/Tuberkulos – hälsosystem

 

Hälsosystem

Karin Källander Karolinska Institutet.

Stefan Peterson Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Göran Tomson Karolinska Institutet.

 

Luftvägsinfektioner

Birgitta Henriques Karolinska Institutet. Pneumokocker – basalt till vaccin

Björn Olsen Uppsala Universitet. Influensa – epidemiologi

 

Malaria

Anders Björkman Karolinska Institutet. Expertis inom malaria – diagnostik, behandling och kontrollmetoder

Olle Terenius Sveriges Lantbruksuniversitet. Malaria – myggor

Mats Wahlgren Karolinska institutet. Malaria – behandling och vaccinutveckling

 

Parasitsjukdomar

Staffan Svärd Uppsala Universitet. Parasitsjukdomar – grundläggande mekanismer

 

Tuberkulos

Judith Bruchfeld Karolinska Institutet. Resistent tuberkulos – kliniska studier

Gunilla Källenius Karolinska Institutet. Tuberkulos – utveckling av ny diagnostik, vaccin.

Olle Stendahl Linköpings Universitet. Tuberkulos – immunologi

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email