malimap_custom-afd3d4c76f9c68206090725b2a1735d48f571d6e-s6-c10Flyktingar, de flesta barn, dör av malaria, luftvägsinfektioner eller diarré. Barn under fem år är mest utsatta, de hamnar ofta i en ond cirkel där undernäring och mässling uttömmer deras redan försvagade immunförsvar. Detta leder till medicinska komplikationer som lunginflammation och diarré.Det rapporterar Läkare utan Gränser. Läs mer här.

Print Friendly, PDF & Email