IMG_0061Grattis Zulkarnain Idris till att i år få ett av Världsinfektionsfondens resestipendier!

Zulkarnain är doktorand vid Karolinska Institutet och deltar i försök att utrota malaria i Kenya. Han ska studera immunsvaret hos människor i olika åldrar på fyra öar i Victoriasjön. Öarna har olika hög grad av malaria, och Zulkarnain ska studera vad som händer med immunsvaret över tid i samband med utrotningskampanjen, för att förstå vad som händer i en population där malarian försvinner, och vilka riskerna är för att den ska återkomma. Stipendiet ger möjlighet till resa och uppehälle på öarna under en månad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email