anders_bjorkman_webb

Ebola epidemin är idag en global angelägenhet men kampen avgörs i tre länder i Västafrika, däribland Liberia.

Hela Liberia med hittills ca 4000 fall varav över 2000 dödsfall rapporterade, berörs, dvs infekterade patienter finns spridda i hela landet. Flest fall (över hälften) har rapporterats från huvudstaden Monrovia, där epidemin fått sitt starkaste fäste. Ett stort mörkertal misstänks dock och denna osäkerhet är givetvis störst ute på den avlägsna landsbygden vilket föranleder viss oro. Trots denna osäkerhet I rapportering kan dock en viss ljusning i utvecklingen skönjas och den exponentiella ökningen av nya fall verkar dämpas. Detta innebär att smittan fortsätter spridas men inte i den accelererande grad som förut. För en saker bild av situationen måste dock monitoreringen och rapporteringen säkras ytterligare, speciellt i avlägsna områden.

 

Kriget mot Ebola står och faller med en strategi = vård och isolering av infekterade patienter inklusive saker hantering av avlidna. Soldaterna ar vårdande hälsovårdsarbetare inklusive kringpersonal. Enda egentliga vapen ar desinfektionsmedlet klorin. Läkemedelsbehandling och vaccin mot Ebola ar inte och kommer inte bli aktuellt for den pågående epidemin.

 

Grundbulten i kampen blir således att ”hitta” alla Ebola sjuka och att utföra den krävande varden/isoleringen med optimalt förtroende hos befolkningen/patienterna samt på totalt säkert sätt med alla de krav på smittskydd for personalen som kan och måste stallas. Här gäller absolut nolltolerans. Vårdpersonal far aldrig bli ”kanonmat” i detta krig.  Varje förlorad personal innebär ett stort och lokalt ödesdigert nederlag.

 

Liberia har kraftfullt och berömvärt mobiliserat sitt försvar mot epidemin med enastående stod av främst Läkare utan Gränser. Sent omsider kommer nu stöd från det internationella samfundet först ekonomiskt och nu även personellt från olika organisationer och västerländska länder däribland en rejäl satsning från Sverige.

 

Vad sker i praktiken i kampen mot Ebola och vilka är utmaningarna? Läs fortsättningen här: Kampen mot Ebola i Liberia2

 

 

Print Friendly, PDF & Email