Anders_Nordström250Malaria är en av världens mest utbredda och ödeläggande sjukdomar.  Mer än 200 miljoner människor drabbas och närmare 700 000 dör varje år. Sedan WHO tog fram en ny, tydlig och enkel strategi (ny kombinationsbehandling (läkemedel), sprayning och tillgång till myggnät) och Globala fonden mot aids, malaria och tbc, kraftigt ökade finansieringen har situationen i världen radikalt förändrats. Svenskt bistånd och agerande har haft en roll i detta.

Särskilt dramatisk är situationen på Zanzibar, utanför Afrikas östkust, som förbättrats snabbt med starkt stöd från landets regering och det internationella samfundet. Under år 2002 påbörjades ett arbete för att minska spridningen av sjukdomen, då 3,063 fall med malaria rapporterades årligen. Från 2006-2010 rapporterades endast 31 fall med malaria. Denna drastiska minskning, som i dagsläget fortsätter att minska, har skapat förutsättningar för att malaria idag i princip är eliminerat från Zanzibar.

Rapporterat av Sveriges ambassadör för Global Hälsa, Anders Nordström. Läs rapporten här

Print Friendly, PDF & Email