Sverige har valt att minska stödet till bekämpningen av en av världens dödligaste sjukdomar – tuberkulos. Med en hotande pandemi av multiresistent tuberkulos är detta svårt att förstå. Ivf skriver på Biståndsdebatten:

http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/oka-stodet-till-bekampning-av-tuberkulos/

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email