Malaria är ett prioriterat sjukdomsområde i världen. Varje år insjuknar närmare 10 miljoner människor i svår malaria och ca en miljon dör, huvudsakligen barn under fem år i Afrika. WHO har som mål att bekämpa sjukdomen och satsar mycket stora belopp på forskning och utveckling samt inköp av läkemedel men även på förebyggande åtgärder och diagnostik. Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet tillsammans med Dilaforette läkemedlet sevuparin, en helt ny behandling mot svår malaria. Sevuparin är tänkt som tilläggsbehandling till antiparasitläkemedel för att förhindra att de infekterade röda blodkropparna täpper till blodkärlen. Målet med behandlingen är att minska dödligheten i svår malaria.
Läs mer här: www. dilaforette.se

Print Friendly, PDF & Email