Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom. En ny global satsning mot malaria behövs, och är ett viktigt steg i kampen mot fattigdom. Sverige borde göra mer. Det skriver infektionsläkarna Anders Björkman och Andreas Mårtensson. Läs hela artikeln här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-kraftfull-satsning-bor-goras-mot-malaria_8117666.svd

Print Friendly, PDF & Email