bild till SevuparinI den största sammanställningen någonsin över hälsotillståndet i världen har ett stort antal forskare samlat statistik från187 länder. Rapporten  finns att läsa på The Lancets hemsida för den som vill fördjupa sig.

På många sätt har det blivit bättre om man jämför med motsvarande siffror från 1990, då den första studien gjordes. Nya sjukdomsmönster i visa delar av världen  hänger samman med att människor blir rikare.

Dödlighet som hänger samman med fattigdom har minskat globalt, exempelvis diarréer och undernäring. Mest av allt har antalet barn som dör av mässling minskat, tack vare framgångsrika vaccinationskampanjer.

Men Afrika söder om Sahara plågas fortfarande i första hand av fattigdomens sjukdomar. Hiv och aids som dödsorsak har ökat kraftigt på tjugo år. Malaria och tuberkulos minskar

Print Friendly, PDF & Email