En ny interaktiv hemsida har skapats för att spåra resistens hos malariamyggor över hela världen. Den täcker för närvarande data från mer än 50 länder där myggorna har blivit resistenta mot insekticider som används i myggnät och insektsmedel. Informationen bygger på data från WHO, men man kan också lägga in sina egna data.  Läs hela artikeln här.

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email