Forskningsorganisationer

 

Sida Research cooperation:

http://www.sidaresearch.se/research-cooperation.aspx

Vetenskapsrådet: http://www.vr.se/forskningsfinansiering/varabidrag/projektbidrag/globalhalsa.4.13cbb1ce134a644c01380009681.html

Bill & Melinda Gates Foundation:

http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.asp

 

Stop TB Partnership:

http://www.stoptb.org

 

Internationella biståndsorganisationer

 

WHO, program och projekt:

http://www.who.int/entity/en/

 

GAVI:

http://www.gavialliance.org/forum/

 

Globala Fonden:

http://www.theglobalfund.org/en/

 

Läkare utan gränser:

http://www.lakareutangranser.se

 

UNAIDS

http://www.unaids.org/en/

 

AIDS info, UNAIDS:

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/

 

Internationella forskningsprojekt

 

DISCONTOOLS

http://www.discontools.eu/

 

DYNAMIC DRIVERS OF DISEASE IN AFRICA

http://steps-centre.org/project/drivers_of_disease/

 

Integrated Control of Neglected Tropical diseases (ICONZ):

http://www.iconzafrica.org

One Health Initiative

http://www.onehealthinitiative.com/

 

SOS – Stamp out sleeping sickness

http://www.stampoutsleepingsickness.com/

 

Internationella forskargrupper/nätverk/föreningar

The international society for Neglected Tropical Infections:

http://www.isntd.org/ 

Svenska forskare/grupper/nätverk

 

Centre for Global Health, Karolinska Institutet:

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=41631&l=en

 

Forskare/forskargrupper vid Karolinska Institutet:

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=41631&a=137362&l=en

 

Svenskt malarianätverk:

http://www.malarianetwork.se/

 

Övrigt

 

BISTÅNDSDEBATTEN

http://www.bistandsdebatten.se

STRAMA – Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

http://www.strama.se/

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email