Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

Vif e-brev
Bekämpa världens infektions-sjukdomar. Bli givare. Klicka här.

Bekämpa världens infektions-sjukdomar. Bli givare. Klicka här.

Skänk ett belopp månatligen via autogiro: För att anmäla ditt medgivande till autogiro  klicka här. Sätt in en donation : BG 5855-2860 PG 90 00 65-4 Tala gärna om vad du önskar din gåva ska leda till. Din gåva betyder mycket för vår verksamhet. Tack för ditt bidrag! Våra projekt Världsinfektionsfonden...
Vi stöder forskning om multiresistent tuberkulos. Läs här.

Vi stöder forskning om multiresistent tuberkulos. Läs här.

Tuberkulos (tbc) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga länder. Trots vissa framsteg att hindra epidemin är det stora hotet i dag att sjukdomen blir allt mer resistent mot de vanliga tuberkulosläkemedlen. För närvarande sker en alarmerande ökning av...
Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor,...
Latest entries
Världsinfektionsfondens grundare och hedersledamot Hans Rosling: Att minska barnadödligheten minskar befolkningstillväxten i världen.

Världsinfektionsfondens grundare och hedersledamot Hans Rosling: Att minska barnadödligheten minskar befolkningstillväxten i världen.

Infektionssjukdomar som malaria, diarré och lunginflammation dödar flest barn i fattiga länder. Det är en myt att det viktigaste är att minska barnafödandet för att minska befolkningstillväxten i fattiga länder. Det viktigaste är att de barn som föds förblir friska. Föräldrar som tror att barnen förblir friska skaffar färre barn. För att se Världsinfektionsfondens grundare...
Ny stor studie av hälsotillståndet i världen

Ny stor studie av hälsotillståndet i världen

I den största sammanställningen någonsin över hälsotillståndet i världen har ett stort antal forskare samlat statistik från187 länder. Rapporten  finns att läsa på The Lancets hemsida för den som vill fördjupa sig. På många sätt har det blivit bättre om man jämför med motsvarande siffror från 1990, då den första studien gjordes. Nya sjukdomsmönster i...
Ett nytt koleravaccin!

Ett nytt koleravaccin!

  I en färsk klinisk studie som publicerats i Lancet Infectious Diseases  visar man att ett nytt koleravaccin ger skydd mot kolera i 65% i upp till fem år. Studien bygger på ett samarbete mellan forskare från International Vaccine Institute (IVI), som stöds med svenska biståndsmedel, och National Institute of Cholera and Enteric Diseases, (NICED), som...

Nytt lovande malariavaccin

Det finns ett stort behov av ett vaccin mot malaria. Mellan 300 och 500 miljoner människor insjuknar varje år i sjukdomen, många utan att veta om det. En miljon dör.  De som inte dör blir arbetsoföra under långa perioder.? Nästan överallt i världen har malariaparasiten utvecklat resistens mot de två vanligaste och billigaste malariamedlen. Det finns inget...
Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

En ny interaktiv hemsida har skapats för att spåra resistens hos malariamyggor över hela världen. Den täcker för närvarande data från mer än 50 länder där myggorna har blivit resistenta mot insekticider som används i myggnät och insektsmedel. Informationen bygger på data från WHO, men man kan också lägga in sina egna data.  Läs hela...
Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

Svensk forskning riktas inte mot de fattigaste

  En mycket liten del av den forskning som bedrivs i Sverige är inriktad på sjukdomar som drabbar de allra fattigaste i världen. Ett hinder för arbete inom global hälsa, enligt Vinod Diwan, professor i epidermiologi, som jobbar med hälsovårdsforskning i ett internationelltperspektiv. Världen ser idag inte ut som den gjorde för 50 år sedan....
Ny kraftfull satsning  bör göras mot malaria

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom. En ny global satsning...

Tuberkulosen måste bekämpas med nya läkemedel

Tuberkulosen är på väg tillbaka på allvar – den här gången i antibiotikaresistent form. Helt nya läkemedel ger nu Sverige en unik möjlighet att agera genom att öka bidragen till det internationella arbetet för att stoppa en av historiens värsta infektionssjukdomar. De första nya läkemedlen mot tuberkulos på nära femtio år är inom kort godkända av...
Denguefeber spids snabbast i världen enligt WHO

Denguefeber spids snabbast i världen enligt WHO

Denguefeber är en tropisk sjukdom som sprider sig snabbast i världen och har ”en epidemisk potential” varnade Världshälsoorganisationen,  WHO, nyligen efter att man sett en trettiofaldig ökning under de senaste 50 åren. Denguefeber förekommer nu på alla kontinenter. Under 2012 hade Europa sitt första utbrott, med över 2000 fall på den Portugisiska ön Madeira.  Trots...

Flyktingar från Mali dör av malaria, luftvägsinfektioner eller diarré.

Flyktingar, de flesta barn, dör av malaria, luftvägsinfektioner eller diarré. Barn under fem år är mest utsatta, de hamnar ofta i en ond cirkel där undernäring och mässling uttömmer deras redan försvagade immunförsvar. Detta leder till medicinska komplikationer som lunginflammation och diarré.Det rapporterar Läkare utan Gränser. Läs mer här.
Nytt svenskt läkemedel mot malaria testas i Indien

Nytt svenskt läkemedel mot malaria testas i Indien

Dilaforette, et nytt läkemedel mot malaria, framtaget av forskare vid Karolinska Institutet, har fått godkännande från läkemedelsmyndigheten i Indien att starta en fas II-studie i patienter med måttlig till svår malaria. Läs mer här
Antibiotikaresistens hotar fattigdomsbekämpningen

Antibiotikaresistens hotar fattigdomsbekämpningen

”Bristen på fungerande antibiotika drabbar barns och mödrars hälsa och får enorma konsekvenser i låginkomstländer där bakteriesjukdomar skördar miljontals liv. När äldre antibiotika inte längre fungerar krävs nyare och ofta minst tio gånger dyrare preparat (om de över huvud taget går att uppbringa), vilket slår hårt mot redan svaga hälsosystem. ” Läs hela artikeln.  ...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/u/u5457160/www/wp-includes/functions.php on line 3729