Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

Vif e-brev
Bekämpa världens infektions-sjukdomar. Bli givare. Klicka här.

Bekämpa världens infektions-sjukdomar. Bli givare. Klicka här.

Skänk ett belopp månatligen via autogiro: För att anmäla ditt medgivande till autogiro  klicka här. Sätt in en donation : BG 5855-2860 PG 90 00 65-4 Tala gärna om vad du önskar din gåva ska leda till. Din gåva betyder mycket för vår verksamhet. Tack för ditt bidrag! Våra projekt Världsinfektionsfonden...
Vi stöder forskning om multiresistent tuberkulos. Läs här.

Vi stöder forskning om multiresistent tuberkulos. Läs här.

Tuberkulos (tbc) är en av världens vanligaste och farligaste sjukdomar. Den skördar i dag miljontals offer i framför allt fattiga länder. Trots vissa framsteg att hindra epidemin är det stora hotet i dag att sjukdomen blir allt mer resistent mot de vanliga tuberkulosläkemedlen. För närvarande sker en alarmerande ökning av...
Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Världsledande malariaprojekt stöds av Vif. Läs mer här.

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor,...
Latest entries
För att utrota sömnsjuka behöver parasiten bekämpas hos djuren.

För att utrota sömnsjuka behöver parasiten bekämpas hos djuren.

Trying to eliminate the main form of sleeping sickness in Africa by only targeting humans may end in failure as the disease would soon return from its animal reservoir, Läs hela artikeln: Sömnsjuka

Sverige bör satsa på hiv-forskningen

Fortsatt forskning och innovation är nyckel till att slutgiltigt stoppa hivpandemin och Sverige bör ta aktiv del i detta arbete. Det finns en stor potential för genombrott inom forskningen kring vaccin, förbättrad behandling och bot, skriver tre professorer vid Karolinska Institutet. Läs hela artikeln här
Striden mot tuberkulos som långsamt var på rätt väg kan förloras på grund av resistensutveckling

Striden mot tuberkulos som långsamt var på rätt väg kan förloras på grund av resistensutveckling

  ”If there was any doubt that tuberculosis (TB) was fighting back, it was dispelled in 2005, at the Church of Scotland Hospital in the village of Tugela Ferry, South Africa.” Doctors at the hospital, in a rough, remote corner of KwaZulu-Natal Province were hardened to people dying from gunshots and AIDS. But even they...
För lite pengar och för få nya läkemedel mot försummade infektionssjukdomar

För lite pengar och för få nya läkemedel mot försummade infektionssjukdomar

Under tiden 2000 till 2011 godkändes 850 nya läkemedel och vacciner av amerikanska Food and Drug Administration, men endast fyra av dem var nya läkemedel mot försummade infektionssjukdomar. Slutsatsen är att ”Tuberculosis and other neglected diseases are still massively underfunded relative to their global health impact” enligt Dr Spiegelman, chef för TB Alliance, i en...
Malarian utrotad på Zanzibar

Malarian utrotad på Zanzibar

Malaria är en av världens mest utbredda och ödeläggande sjukdomar.  Mer än 200 miljoner människor drabbas och närmare 700 000 dör varje år. Sedan WHO tog fram en ny, tydlig och enkel strategi (ny kombinationsbehandling (läkemedel), sprayning och tillgång till myggnät) och Globala fonden mot aids, malaria och tbc, kraftigt ökade finansieringen har situationen i världen radikalt förändrats. Svenskt...
Ny behandlingsmetod mot svår malaria

Ny behandlingsmetod mot svår malaria

Malaria är ett prioriterat sjukdomsområde i världen. Varje år insjuknar närmare 10 miljoner människor i svår malaria och ca en miljon dör, huvudsakligen barn under fem år i Afrika. WHO har som mål att bekämpa sjukdomen och satsar mycket stora belopp på forskning och utveckling samt inköp av läkemedel men även på förebyggande åtgärder och...
Minskande anslag till försummade sjukdomar i krisens spår

Minskande anslag till försummade sjukdomar i krisens spår

Den femte rapporten (http://www.scidev.net/en/health/news/r-d-funding-for-neglected-diseases-failing-.html) från Global Funding of Innovation for Neglected Diseases (G-FINDER) visar att anslagen för produktutveckling (diagnostik, läkemedel och vaccin) för ”neglected diseases” har stagnerat sedan 2007, och till och med minskar för sjukdomar som lepra, trakom och buruli ulcer i den ekonomiska krisens spår. Läs rapporten här: http://www.policycures.org/downloads/GF2012_Report.pdf
Ending the epidemic

Ending the epidemic

Aiming to elucidate the process of tuberculosis development and the immune responses involved, Susanna Brighenti discusses her approach to tackling this deadly disease. Läs sid 16-18 här. http://www.research-europe.com/magazine/EUROFOCUS/2012-JULY/index.html    
En ny app för malaria-diagnostik

En ny app för malaria-diagnostik

Forskaren Johan Lundin vid Karolinska Institutet har tagit fram en malaria-applikation som ger fattiga och sjuka tillgång till världens bästa specialister inom diagnostik med en relativt billig teknik. Appen gör att man på en minut kan skicka ett fotograferat blodprov till ett sjukhus som kan göra en mikrobiologisk screening på storskärm. Johan Lundins app fick...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/u/u5457160/www/wp-includes/functions.php on line 3729