En mycket liten del av den forskning som bedrivs i Sverige är inriktad på sjukdomar som drabbar de allra fattigaste i världen. Ett hinder för arbete inom global hälsa, enligt Vinod Diwan, professor i epidermiologi, som jobbar med hälsovårdsforskning i ett internationelltperspektiv.

Världen ser idag inte ut som den gjorde för 50 år sedan. En växande medelklass i fattiga länder och mindre dödlighet har höjt medelåldern till 68 år i världen. Med en äldre population kommer nya sjukdomar och utmaningar. På Global Health Beyond 2015 i Stockholm diskuterades dessa NCDs, livsstilsrelaterade sjukdomar filtigt, tillsammans med andra världsproblem som ojämställdhet och globala miljöproblem.

Läs hela artikeln här: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/redaktionellaartiklar/svenskforskningriktasintemotdefattigaste.5.227e434213e2118426e26.html

Print Friendly, PDF & Email