hi-virus--close-upFortsatt forskning och innovation är nyckel till att slutgiltigt stoppa hivpandemin och Sverige bör ta aktiv del i detta arbete. Det finns en stor potential för genombrott inom forskningen kring vaccin, förbättrad behandling och bot, skriver tre professorer vid Karolinska Institutet.

Läs hela artikeln här

Print Friendly, PDF & Email