”Bristen på fungerande antibiotika drabbar barns och mödrars hälsa och får enorma konsekvenser i låginkomstländer där bakteriesjukdomar skördar miljontals liv. När äldre antibiotika inte längre fungerar krävs nyare och ofta minst tio gånger dyrare preparat (om de över huvud taget går att uppbringa), vilket slår hårt mot redan svaga hälsosystem. ” Läs hela artikeln.  ...