Flyktingar, de flesta barn, dör av malaria, luftvägsinfektioner eller diarré. Barn under fem år är mest utsatta, de hamnar ofta i en ond cirkel där undernäring och mässling uttömmer deras redan försvagade immunförsvar. Detta leder till medicinska komplikationer som lunginflammation och diarré.Det rapporterar Läkare utan Gränser. Läs mer här.