Under tiden 2000 till 2011 godkändes 850 nya läkemedel och vacciner av amerikanska Food and Drug Administration, men endast fyra av dem var nya läkemedel mot försummade infektionssjukdomar. Slutsatsen är att ”Tuberculosis and other neglected diseases are still massively underfunded relative to their global health impact” enligt Dr Spiegelman, chef för TB Alliance, i en...