Att bekämpa fattigdomens sjukdomar är att bekämpa fattigdomen.
Stöd oss i det arbetet - PG 90 00 65-4

Vif e-brev
Posts tagged "Malaria"
Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

Nytt redskap för att spåra resistenta malariamyggor

En ny interaktiv hemsida har skapats för att spåra resistens hos malariamyggor över hela världen. Den täcker för närvarande data från mer än 50 länder där myggorna har blivit resistenta mot insekticider som används i myggnät och insektsmedel. Informationen bygger på data från WHO, men man kan också lägga in sina egna data.  Läs hela...
Ny kraftfull satsning  bör göras mot malaria

Ny kraftfull satsning bör göras mot malaria

Minst en halv miljon barn dör varje år på grund av malaria. Sjukdomen drabbar också speciellt hårt gravida kvinnor med hög dödlighet och negativa effekter på fosterutvecklingen. Dessutom beräknas malariasjukdomen allmänt hämma BNP utvecklingen med cirka 1,3 procent årligen och därmed vidmakthålla de mest riskutsatta, det vill säga barn och kvinnor, i fattigdom. En ny global satsning...

Flyktingar från Mali dör av malaria, luftvägsinfektioner eller diarré.

Flyktingar, de flesta barn, dör av malaria, luftvägsinfektioner eller diarré. Barn under fem år är mest utsatta, de hamnar ofta i en ond cirkel där undernäring och mässling uttömmer deras redan försvagade immunförsvar. Detta leder till medicinska komplikationer som lunginflammation och diarré.Det rapporterar Läkare utan Gränser. Läs mer här.
Nytt svenskt läkemedel mot malaria testas i Indien

Nytt svenskt läkemedel mot malaria testas i Indien

Dilaforette, et nytt läkemedel mot malaria, framtaget av forskare vid Karolinska Institutet, har fått godkännande från läkemedelsmyndigheten i Indien att starta en fas II-studie i patienter med måttlig till svår malaria. Läs mer här
Malarian utrotad på Zanzibar

Malarian utrotad på Zanzibar

Malaria är en av världens mest utbredda och ödeläggande sjukdomar.  Mer än 200 miljoner människor drabbas och närmare 700 000 dör varje år. Sedan WHO tog fram en ny, tydlig och enkel strategi (ny kombinationsbehandling (läkemedel), sprayning och tillgång till myggnät) och Globala fonden mot aids, malaria och tbc, kraftigt ökade finansieringen har situationen i världen radikalt förändrats. Svenskt...
Ny behandlingsmetod mot svår malaria

Ny behandlingsmetod mot svår malaria

Malaria är ett prioriterat sjukdomsområde i världen. Varje år insjuknar närmare 10 miljoner människor i svår malaria och ca en miljon dör, huvudsakligen barn under fem år i Afrika. WHO har som mål att bekämpa sjukdomen och satsar mycket stora belopp på forskning och utveckling samt inköp av läkemedel men även på förebyggande åtgärder och...
En ny app för malaria-diagnostik

En ny app för malaria-diagnostik

Forskaren Johan Lundin vid Karolinska Institutet har tagit fram en malaria-applikation som ger fattiga och sjuka tillgång till världens bästa specialister inom diagnostik med en relativt billig teknik. Appen gör att man på en minut kan skicka ett fotograferat blodprov till ett sjukhus som kan göra en mikrobiologisk screening på storskärm. Johan Lundins app fick...

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/u/u5457160/www/wp-includes/functions.php on line 3729