Världsinfektionsfonden har 90-konto och tillämpar FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) etiska riktlinjer.

Svensk Insamlingskontroll:  Världsinfektionsfonden har ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

FRII:? Världsinfektionsfonden är medlem i Frivilligoranisationernas Insamlingsråd (FRII). Detta innebär bland annat att vi följer den kod som är framtagen av FRII (FRII-koden) som är ett stöd för organisationers arbete med internkontroll.

Läs här de senaste FRII-kod rapporterna: FRIIs kvalitetskod 2011 – VIF, FRIIs kvalitetskod 2012 – VIFFRIIS kvalitetskod 2013

Mer information angående FRII:s arbete finns att läsa på FRII’s hemsida.

Effektrapport 2014

Vif styrdokument 2014

 Verksamhetsplan 2014

Våra årsredovisningar:

Årsredovisning och revisionsberättelse 2011

Årsredovisning och revisionsberättelse 2012

Årsredovisning och Revisionsberättelse 2013

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email